Journal of Xiamen University(Natural Science) 2018 02
Research Articles
LU Xuzhai1,LI Shuhui1,ZHAN Xinxing1,WANG Tan1,DENG Linlong2*,XIE Suyuan1,HUANG Rongbin1,ZHENG Lansun1
2018 02 [164-170][Abstract](1708)[pdf 2824KB] (1192)
CHEN Zhanggai*,HUANG Chunzuo
2018 02 [171-176][Abstract](1664)[pdf 2212KB] (1226)
LIU Chao,CHEN Guorong,LI Zhongyu,WANG Shicheng,YUAN Conghui,ZENG Birong,XU Yiting,DAI Lizong*
2018 02 [177-185][Abstract](1429)[pdf 3389KB] (1142)
HOU Peixin,HE Kaiwei,LI Jilu,CAO Jie,CHEN Guorong,XU Yiting*,DAI Lizong
2018 02 [186-193][Abstract](1432)[pdf 3098KB] (1010)
WANG Cuiping,LI Linyang,LU Yong,GUO Yihui,LIU Xingjun*
2018 02 [194-200][Abstract](1395)[pdf 2274KB] (1047)
ZHANG Yuxia1,2,CUI Yuchao1,LI Yan1,ZHOU Dan1,CHEN Liang1*
2018 02 [201-207][Abstract](1425)[pdf 2753KB] (1002)
ZOU Yu,ZHENG Jiao,ZHANG Jing,LIU Xiande,WANG Zhiyong,CAI Mingyi*
2018 02 [208-213][Abstract](1436)[pdf 2357KB] (959)
QIN Hui,JI Bin*,WANG Jiale,SHU Yaorong,YANG Yuting
2018 02 [214-220][Abstract](1448)[pdf 2719KB] (940)
QIAN Lianwen1,2*,LI Qingbiao1,SUN Jingwei2,FENG Ying2
2018 02 [221-227][Abstract](1419)[pdf 2833KB] (953)
LUO Yanyan,YAN Weigen*
2018 02 [228-232][Abstract](1416)[pdf 1036KB] (788)
RENA Ehmet1,2,ZHANG Juan1,LI Wei1,ZENG Jiwen1,2*
2018 02 [238-242][Abstract](1418)[pdf 1900KB] (1091)
LIU Zhiying1,2,PEN Wenyao3,ZHANG Chengguang1,2*
2018 02 [243-250][Abstract](1393)[pdf 2609KB] (1128)
ZHOU Yanru1*,ZENG Jianping2,SHAO Zhenhua1,HUANG Chengkai1
2018 02 [251-257][Abstract](1388)[pdf 2129KB] (1108)
XU Hao1,HUANG Min1,2,ZHOU Changle1*
2018 02 [258-264][Abstract](1417)[pdf 2356KB] (1071)
WENG Xiuling,WANG Yunfeng*,WU Wei,GUO Donghui
2018 02 [265-270][Abstract](1406)[pdf 2179KB] (1044)
LAN Tiancai1,2,CHEN Jun3,ZHANG Yichen1,LI Cuihua1*
2018 02 [271-278][Abstract](1431)[pdf 3897KB] (1012)
ZHANG Jianguo*,ZHUANG Jiakun,LIAO Caizhen
2018 02 [285-290][Abstract](1360)[pdf 2748KB] (1063)
Research Notes
ZHANG Yudong,HUANG Huixiang,TONG Feng*
2018 02 [291-296][Abstract](1375)[pdf 2187KB] (1044)
Reviews
LIN Zhizhong,YE Zhiyun,LIN Shengcai,LIN Shuyong*
2018 02 [149-156][Abstract](2104)[pdf 3619KB] (1208)