Journal of Xiamen University(Natural Science) 2017 04
Research Articles
ZHU Shouji,DENG Shunliu*,XIE Suyuan
2017 04 [474-480][Abstract](850)[pdf 1858KB] (547)
ZHANG Xiao1,YANG Le2,XIONG Xiaopeng1*
2017 04 [481-485][Abstract](838)[pdf 1162KB] (561)
LIN Chuanjin1,2,ZHU Zizhong2*
2017 04 [486-491][Abstract](847)[pdf 1307KB] (619)
CHEN Jinliang,YAO Chuanyi*,LU Yinghua
2017 04 [492-498][Abstract](835)[pdf 998KB] (529)
BIAN Boshen,HONG Gang*,LI Ning,XU Zhigang,ZHANG Yaoli
2017 04 [499-504][Abstract](844)[pdf 1510KB] (504)
SUN Yongpeng1,JIN Shumei1,ZHAN Luting1,WEN Guiping1,2,ZHAO Min1,2,ZHANG Wei1,2,XIA Ningshao1,2,ZHENG Zizheng1*
2017 04 [505-510][Abstract](851)[pdf 884KB] (508)
WANG Fei1,LI Dan1,HUANG Yaojian1,DENG Xianming1,WU Yingying2*
2017 04 [511-516][Abstract](833)[pdf 1159KB] (493)
TANG Qin1,ZHENG Lijuan2,ZHUANG Weiwei1*,ZENG Xianchun3*
2017 04 [517-524][Abstract](840)[pdf 2227KB] (468)
LONG Feng1,CHEN Xin1,WU Chengzhen2*,TU Yuhe3,LIN Zhaoshou4,HONG Wei1,LI Jian1*
2017 04 [525-530][Abstract](825)[pdf 2339KB] (506)
ZHU Xuxu1,GAO Aiguo1*,WANG Shiyong2,ZHANG Yanpo1,HOU Yuting1,GONG Songbai1
2017 04 [531-539][Abstract](845)[pdf 2475KB] (463)
LIN Jianwei,YOU Yuanxin*,LIU Guoxin
2017 04 [540-545][Abstract](841)[pdf 2065KB] (481)
XU Xiaoling1, WANG Teng2*
2017 04 [546-550][Abstract](826)[pdf 779KB] (549)
MENG Qingfeng*,LUO Zhenghua,SHI Huihua
2017 04 [551-554][Abstract](843)[pdf 762KB] (500)
ZHOU Jianyang,YAN Chaohui,PENG Ao*,OU Gang
2017 04 [555-559][Abstract](828)[pdf 1586KB] (523)
HUANG Jiangyin*,ZHAO Jing
2017 04 [560-566][Abstract](843)[pdf 1731KB] (505)
WANG Xiaodong*,YAN Fei,HONG Chaoqun
2017 04 [567-575][Abstract](851)[pdf 1351KB] (534)
ZHENG Jianglong,CHEN Jingxiu*
2017 04 [576-583][Abstract](833)[pdf 1414KB] (489)
HUANG Yifan,CHEN Xin,YUAN Fei*
2017 04 [584-589][Abstract](836)[pdf 1057KB] (520)
JIANG Enhua,LI Suwen,DOU Dezhao,ZHAO Qingping
2017 04 [590-594][Abstract](846)[pdf 1533KB] (516)
XIE Haihe1,2,3,LIN Zhenheng2,3,ZHENG Minmin2,3,HUANG Yuanqing1,3,YAN Huangping1*
2017 04 [595-599][Abstract](852)[pdf 2104KB] (496)
Research Notes
JIA Chunfeng1*,SHAO Lin2,DAI Qingchen1,LE Lisheng2
2017 04 [606-610][Abstract](830)[pdf 1347KB] (480)
SHAO Wenjun,SONG Yu*
2017 04 [611-616][Abstract](837)[pdf 1113KB] (573)
XMU Highlights
WEI Chuang,YANG Zhao,XIE Bing,LI Hongyi*
2017 04 [464-473][Abstract](1456)[pdf 921KB] (610)